Naše produkty

Jedná se především o sociálně zaměřené dotační programy a personální služby, které pomáhají:

 • zajistit kvalitu vašich nových zaměstnanců.
 • optimalizovat firemní personální náklady.
 • podpořit odborné vzdělávání stávajících zaměstnanců.
 • zvýšit konkurenceschopnost a rychlost rozvoje českých firem na národních i mezinárodních trzích.

 

1) Optimalizace personálních nákladů

Dotovatelní zaměstnanci - Příležitost mladým

 Cílem programu je umožnit zaměstnavatelům přístup k mladým a ambiciózním pracovníkům. Zaměstnavatel získává od úřadu práce příspěvek na pracovní místo vyhrazené mladým osobám do 25 let věku (včetně). Program umožňuje také zapojení mentora včetně náhrady části jeho mzdy. Podporu mohou získat korporace i OSVČ, na velikosti podniku ani jeho činnosti nezáleží.

 • Standardní příspěvek: 15 000 – 20 000 měsíčně.
 • Doba vyplácení příspěvků: po dobu 6–12 měsíců.
 • Dostupné pozice: jakékoliv.
 • Typ pracovního poměru: HPP.

Praktický příklad: Firma vytvořila novou administrativní pracovní pozici a proto zažádala o dotaci na nového zaměstnance, který má alespoň roční praxi. Žádost byla během 3 týdnů schválená a společnost získala na rok 192 000 Kč na nového pracovníka.

 

Chci bližší informace

Dotovatelní zaměstnanci - Starší a zkušenější

Dotační program umožňuje zaměstnavatelům přístup ke starším a zkušeným pracovníkům, kteří jsou v současnosti evidováni na úřadu práce. Zaměstnavatel získává od úřadu příspěvek na zřízené pracovní místo, které je vyhrazeno osobám starším 50 let.

 

 • Standardní příspěvek: 15 000 – 20 000 měsíčně.
 • Doba vyplácení příspěvků: po dobu 6–12 měsíců.
 • Dostupné pozice: jakékoliv.
 • Typ pracovního poměru: HPP.
Chci bližší informace

Dotovatelní zaměstnanci - Zpátky do práce

Dotační program, jehož záměrem je umožnit zaměstnavatelům vyzkoušet si bez jakéhokoliv rizika pracovníka, který je evidován na úřadu práce delší dobu a v případě spokojenosti s ním navázat dlouhodobou spolupráci. Zaměstnavatel od úřadu práce získává příspěvek na zřízené pracovní místo, které je vyhrazeno osobám, které jsou na úřadu evidovány zpravidla déle jak 3-5 měsíců.

 

 • Standardní příspěvek: 10 000–15 000 Kč měsíčně
 • Doba vyplácení příspěvků: po dobu 6–12 měsíců
 • Dostupné pozice: jakékoliv
 • Typ pracovního poměru: HPP
Chci bližší informace

Dotovatelní stážisté - Cesta k uplatnění na trhu práce

Zaměstnavatel získává přístup k oborově zaměřeným absolventům středních a vysokých škol, které může zaměstnat až na 300 pracovních hodin formou stáže. Náklady na stáž jsou následně proplaceny a firma tak získává možnost, vychovat si budoucí odborníky zdarma.

 

 • Standardní příspěvek: 15–57 tisíc Kč.
 • Doba vyplácení příspěvků: jednorázově po ukončení vzdělávacího kurzu
 • Dostupné pozice: přes 100 pozic.
 • Typ pracovního poměru: Stáž.

Praktický příklad: Firma rozšiřuje své IT oddělení o pozici kodéra a rozhodla se pro dotovatelného stážistu. Během 2 týdnů se přihlásilo 8 zájemců, kteří odpovídali požadavkům firmy a na základě CV i pohovorů si firma vybrala pro ni nejvhodnějšího kandidáta. Započala stáž skládající se ze 240 pracovních hodin, na jejímž konci byla firmě vyplacena dotace v celkové hodnotě 50 880 Kč. Firma byla se stážistou natolik spokojena, že se rozhodla s ním pokračovat i nadále skrze HPP.

 

Chci bližší informace

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762, Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání, IČO: 00405698, www.cestapromlade.cz

 

2) Vzdělávání zaměstnanců

Odborné vzdělávání a rekvalifikace

Zaměstnavatel získává 85% úhradu nákladů na odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů školených zaměstnanců. Podporována jsou školení na “hard skills” témata a dotaci mohou získat korporace i OSVČ. Na velikosti podniku ani jeho činnosti nezáleží.

 

 • Odborný rozvoj zaměstnanců v rámci hard skills.
 • 85% úhrada nákladů na vzdělávací aktivity.
 • Příspěvek na úhradu mzdových nákladů u školených zaměstnanců až do výše 165 Kč/hod.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku díky novým znalostem a dovednostem zaměstnanců.
Chci bližší informace

 

3) Rozvoj a konkurenceschopnost firmy

Operační programy EU

Evropské operační programy umožňují získání jak finanční, tak i nefinanční podpory za účelem posílení konkurenceschopnosti a dlouhodobého růstu českých společností, založeném na znalostech, inovacích a rozšiřování výroby.

 

Chci bližší informace

Další dotační tituly

Ne všechny dotace nutně pocházejí z EU. Část z nich může být poskytována také státem, obcemi a dokonce i soukromými organizacemi.

 

Chci bližší informace

Chci nezávaznou konzultaci